Unison - Opakowania kartonowe

Polityka jakości - stawiamy sobie wysokie cele

Głównym celem działalności naszej firmy jest produkcji i sprzedaż opakowań z tektury falistej w sposób spełniający wymagania i zaspokajający potrzeby klienta.

Stawiamy na pierwszym miejscu pełne usatysfakcjonowanie klientów, tak aby przyczyniało się ono do poszerzenia, utrwalenia współpracy, a przez to rozwój i umocnienie pozycji naszej firmy oraz aby nazwa Unison była utożsamiana zawsze z profesjonalizmem i najwyższą jakością.

Kierując się tymi kryteriami, przyjmujemy doskonalenie jakości naszych wyrobów i usług, jako jeden z priorytetów naszej działalności.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015.

Nasze myślenie o Kliencie i innych stronach zainteresowanych, opiera się na ciągłym monitorowaniu ich wymagań, zapewnienia im bezpieczeństwa i komfortu.

Dążymy do tego poprzez stałe rozwijanie świadomości kadry pracowniczej, poprzez szkolenia, aby w sposób świadomy wpływała na jakość wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług.

Właściciele firmy zapewniają środki i zasoby do realizacji przedsięwzięć wynikających z działania Systemu Zarządzania Jakością.

Sukces Przedsiębiorstwa zależy od świadomego wykonywania obowiązków na każdym stanowisku pracy.

Unison - Opakowania kartonowe - Oznaczenia